Nasze atesty

Skuteczność antybakteryjna folii Antybion zastała przebadana przez Wydział Biologi i Ochrony Środowiska, Zakład Genetyki Drobnoustrojów Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykorzystano 2 szczepy bakteryjne:
– Escherichia coli NCTC 8196
– Staphylococcus aureus ATCC 6538
oraz  podłoże bakteryjne:
– Mueller-Hinton agar (MH)

Badanie przeprowadzono w dniach 22.06.2015 – 02.07.2015.

Określenie aktywności antybakteryjnej badanej folii

proba1
Obr.1 Aktywność antybakteryjna wobec hodowli komórek E. coli. A – kontrola, B – próba badana.
proba2
Obr. 2 Aktywność antybakteryjna wobec hodowli komórek S. aureus. A – kontrola, B – próba badana.

Folia Antybion wykazuje wysoką aktywność przeciwbakteryjną w stosunku do obu badanych szczepów bakteryjnych powszechnie występujących w naszym środowisku: Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) i Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty),.
Folia Antybion całkowicie zahamowała wzrost bakterii (Obr. 1 i 2). Świadczy to o wysokiej skuteczności działania folii antybakteryjnej.